• Algemeen
 • Landgoed De Stille Wille
toelichting rioleringsbijdrage 2022

Download de toelichting rioleringsbijdrage 2022

 • Algemeen
masterplan dec 2021

Masterplan Stille Wille december 2021

 • Algemeen
nieuwsbrief dec 2021

Oirschot, december 2021

Beste bewoners,

Graag uw aandacht voor het volgende.

Allereerst willen wij u nader informeren over een aantal zaken die in de Bewonersraadvergadering van zaterdag 18 december jl. zijn besproken. In verband met de door ons gewenste transparantie zenden wij u bijgaand de vergaderstukken mede.

 • Bewonersraad
VHSW

VHSW reactie op begroting SWB - 2022

 • Bewonersraad
Bewonersraad vergadering

Verslag Bewonersraadvergadering 16-10-2021Bewonersraadvergadering 16-10-2021

 • Bewonersraad
Bewonersraad vergadering

Verslag bewonersraadvergadering 11-11-2021Bewonersraadvergadering 11-11-2021

 • Bewonersraad
Bewonersraad vergadering

Bewonersraadvergadering 18-12-2021Bewonersraadvergadering 18-12-2021

 • Stille Wille Brabant

Toelichting op de definitieve jaarrekening 2020 v swb

 • Stille Wille Brabant
JAARREKENING SWB

Toelichting op de jaarrekening

 • Stille Wille Brabant
Concept begroting Stille Wille Brabant 2022

Begrotingsoverzicht voor Stille Wille Brabant BV

 • Stille Wille Brabant
vragen/antwoorden concept begroting 2022

 In dit artikel worden de vragen en antwoorden over de conceptbegroting behandeld.

 • Stille Wille Brabant

November 2021

Geachte bewoners,

Het zal u niet zijn ontgaan dat de energieprijzen behoorlijk stijgen op dit moment. Dit komt mede door een gastekort in Europa. Ook wij hebben hier helaas mee te maken, immers de propaangasprijs staat onder invloed van de internationale prijzen voor aardgas en aardolie.

Top