• Bewonersraad

Verslag Bewonersraadvergadering 12-03-2022

 • Bewonersraad

Verslag Bewonersraadvergadering 01-02-2022

 • Algemeen
 • Landgoed De Stille Wille

Geachte heer, mevrouw,                                                                                                         30 mei 2022

Betreft: Uitnodiging voor een vrijblijvend gesprek

 

Graag uw aandacht voor de mogelijkheden om de grond in eigendom te krijgen.

 • Algemeen

Stille Wille, 17 februari 2022

Betreft: informatie inzake start dunning WandelBos

 

Download de begroting 2022

Betreft: Exploitatiebegroting 2022.

Geachte bewoners,

Allereerst wensen wij u veel gezondheid en geluk voor 2022 toe.

Naar aanleiding van alle commotie omtrent de concept Exploitatiebegroting

SWB-2022, berichten wij u als volgt.

We hebben de definitieve begroting 2022 na overleg met vereniging Bestwil en LSW aangepast.

 • Algemeen
 • Landgoed De Stille Wille
toelichting rioleringsbijdrage 2022

Download de toelichting rioleringsbijdrage 2022

 • Algemeen
masterplan dec 2021

Masterplan Stille Wille december 2021

 • Algemeen
nieuwsbrief dec 2021

Oirschot, december 2021

Beste bewoners,

Graag uw aandacht voor het volgende.

Allereerst willen wij u nader informeren over een aantal zaken die in de Bewonersraadvergadering van zaterdag 18 december jl. zijn besproken. In verband met de door ons gewenste transparantie zenden wij u bijgaand de vergaderstukken mede.

 • Bewonersraad
VHSW

VHSW reactie op begroting SWB - 2022

 • Bewonersraad
Bewonersraad vergadering

Verslag Bewonersraadvergadering 16-10-2021Bewonersraadvergadering 16-10-2021

 • Bewonersraad
Bewonersraad vergadering

Verslag bewonersraadvergadering 11-11-2021Bewonersraadvergadering 11-11-2021

Top