Skip to main content

Bewonersraad

 

images-3.jpeg

Samenstelling Bewonersraad

In de bewonersraad vindt overleg plaats tussen de directie van Stille Wille Brabant B.V. (SWB), de landgoedeigenaar LSW en vertegenwoordigers van de bewonersvereniging Stille Wille Wonen (SWW).

Voor specifieke behandeling van onderwerpen kan de bewonersraad aangevuld worden met specialisten op dat gebied; bijvoorbeeld iemand van een werkgroep of commissie kan een gedeelte van de vergadering bijwonen t.b.v. het toelichten/presenteren van een projectvoorstel.

Voor het goed functioneren van de Bewonersraad is vastgelegd dat elke maand er overleg plaatsvindt tussen de bewonersvereniging SWW en SWB, en minimaal een keer per twee maanden sluit de landgoedeigenaar LSW aan.

Overleg

Ze hebben het bijvoorbeeld over de jaarlijkse exploitatiebegroting inclusief de tweemaandelijkse update, het fondsenbeheer, het toekomstig meerjarenonderhoudsplan (MJOP), en het plannen en uitvoeren van diverse projecten. Of over de ontwikkelingen rondom het landgoed, zoals de aanleg van de geplande zonneparken of de ecologische verbindingszone (EVZ) tussen landgoed Baest en het wandelbos van het landgoed. En tot slot natuurlijk ook bijvoorbeeld over het naleven van afspraken en/of het handhaven ervan, bijvoorbeeld: hondenlosloopgebied, brandbluscontrole, bereikbaarheid bij calamiteiten, respecteren zon- en/of feestdag rust).

Enkele lopende projecten in 2024:

  • Werkgroep Bos & Vijver: Plan van Aanpak "kleine bos", vijver & sloten en het wandelpad Vijverlaan.

  • Werkgroep Infrastructuur, Project Straatverlichting: Huidige straatlantaarns worden vervangen door duurzame ledverlichting afgestemd op de natuurlijke omgeving. Tevens worden extra straatlantaarns geplaatst in de omgeving van de diverse parkeerplaatsen.

  • Projectgroep Renovatie Recreatiegebied: De diverse sportfaciliteiten liggen centraal op het landgoed (recreatiegebied). De renovatie van de tennisbanen is afgerond en aanpak van het omliggend groen is opgestart. In de volgende fase komen de zwembadgebouwen aan de beurt en de toegangsweg naar het recreatiegebied.

  • Commissie Natuur & Park: Opzetten meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor het landgoed.

U vindt hier een overzicht van alle lopende projecten. Overige documentatie kunt u vinden bij Info & Archief of op de website van de bewonersvereniging Stille Wille Wonen, o.a. bij Actueel.

Verslaglegging

De verslagen van de bewonersraadvergadering vindt u in Info & Archief bij Bewonersraad.

Taken & Bevoegdheden

De beschrijving van de 'Taken & Bevoegdheden' van de Bewonersraad wordt herzien. De huidige versie treft u hieronder aan.

Download hier de Taken & Bevoegdheden