Home  |    Contact  |    

Stille Wille Brabant BV, gevestigd aan de stille wille 1 , 5091 WB Oost west en Middelbeers, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
de stille wille 1
5091 WB
Oost west en Middelbeers
Tel: 013 - 513 17 22


Rianne IJpelaar is de contactpersoon  van Stille Wille Brabant BV Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stille Wille Brabant BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u
een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Kenteken
 • Telefoonnummer
 • Bankgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen
wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stille Wille Brabant BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uitvoeren van onze dienstverlening
 • Wettelijke verplichting
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Uitvoeren van diensten en wettelijke verplichting

Een groot gedeelte van de persoonsgegevens die wij verzamelen doen we omdat die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren. Deze moeten we ook hebben om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, met name onder de belastingwet. Het gaat hierbij om:

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht 
 • Adres 
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres 
 • Kenteken
 • Bankgegevens

Toestemming

Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens om onze nieuwsbrief en/of reclamefolders te versturen. Dit doen wij alleen als u hier toestemming voor geeft en u kunt deze toestemming altijd weer intrekken. Wij verzamelen hierbij:

 • Eventueel voor- en/of achternaam
 • E-mailadres

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stille Wille Brabant BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: 

NAW gegevens > 7 jaar na einde klant relatie > Dit is de wettelijke bewaartermijn  voor de administratie
Telefoonnummer > 7 jaar na einde klant relatie > Dit is de wettelijke bewaartermijn  voor de administratie
E-mailadres dat geven is binnen de klantrelatie > 7 jaar na einde klant relatie > dis is de wettelijke betaaltermijn voor de administratie.
E-mailadres dat gegeven is voor verzending van de nieuwsbrief > Tot de toestemming wordt ingetrokken. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stille Wille Brabant BV neemt geen bestluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen,  onder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stille Wille Brabant BV) tussen zit.

Stille Wille Brabant BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Office365

Delen van persoonsgegevens met derden

Stille Wille Brabant BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stille Wille Brabant BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Stille Wille Brabant BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiebij verstrekt Stille Wille Brabant BV uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stille Wille Brabant BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Stille Wille Brabant BV gebruikt geanonimiseerde, analytische en tracking cookies. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. OMdat geen van deze cookies persoonsgegevens verzamelen hebben wij hier geen toestemming voor nodig. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alleinformatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om depersoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stille Wille Brabant BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Stille Wille Brabant BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stille Wille Brabant BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Stille Wille Brabant BV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • De website is voorzien van een SSL certificaat en er wordt gewerkt met strenge wachtwoord eisen om ongautoriseerde toegang te voorkomen.
Top