Home  |    Contact  |    

Wat mag er wel en niet op landgoed De Stille Wille? De belangrijkste regels en afspraken vindt u hier.

Download de reglementen(PDF - 17.90 MB)

Veiligheid en preventie

Algemeen

 • Ziet u verdachte personen op het landgoed? Geef dit dan door aan de receptie via telefoonnummer (013) 513 17 22.
 • Volg bij calamiteiten de aanwijzingen op van (medewerkers) van Stille Wille Brabant en/of de politie, brandweer en ambulancepersoneel.
 • Passen er tijdens uw afwezigheid gasten op uw woning? Geef dit dan door bij de receptie.
 • Tip: laat het de receptie altijd weten als u langere tijd afwezig bent.

Brand en brandpreventie

 • Wees in onze bos- en bomenrijke omgeving extra voorzichtig met vuur. Voorkom brandgevaar.
 • Ontstaat er toch brand? Bel dan direct alarmnummer 112.
 • Informeer bij brand de receptie via telefoonnummer (013) - 513 17 22.
  Sluit gas en elektra af als dat mogelijk is.

Algemeen

 • Open vuur en vuurwerk zijn buiten de woning niet toegestaan.
 • Gaat u barbecueën? Neem dan voorzorgsmaatregelen om brand te voorkomen. Zet bijvoorbeeld een emmer water naast de barbecue, kies een plek uit de wind en houd voldoende afstand van bomen en struiken.
 • Zorg ervoor dat er een goedgekeurde, vorstbestendige brandblusser (van tenminste 6 kg) aan de buitenkant van uw woning hangt. Deze moet op een goed zichtbare plek hangen. U moet het keuringsbewijs kunnen laten zien als u daarnaar wordt gevraagd.
 • Let op: elk jaar voert de exploitatiemaatschappij een keuring van brandblusser(s) uit op ons landgoed.

Houtwallen

 • U mag geen houtwallen van dood hout, takken of boomstammen aanleggen op uw perceel. Houtwallen zijn te brandgevaarlijk.

Schoorstenen

 • Zorg ervoor dat u elk jaar de schoorsteen van uw open haard of gesloten houtkachel laat vegen. U moet het bewijsstuk hiervan kunnen laten zien als wij u daar om vragen.
 • Houd u bij de aanleg van rookkanalen aan de brandveiligheidseisen die in de meest recente versie van het wettelijk bouwbesluit staan. Wilt u hier meer over weten? Informeer dan bij de plaatselijke brandweer.
 • Goede vonkenvangers zijn verplicht op schoorstenen van open haarden, gesloten houtkachels en terraskachels. Heeft u hier vragen over? De lokale brandweer kan u hier meer over vertellen.

Gasinstallatie

 • Als huiseigenaar moet u 1 keer in de 6 jaar uw propaaninstallatie vanaf de gasmeter laten keuren. Dat staat in de gemeentelijke Milieuvergunning. Deze keuring mag alleen worden uitgevoerd door een propaangas-installateur, die door Stoomwezen wordt geaccepteerd.
 • De exploitant, Stille Wille Brabant B.V., initieert en coördineert deze keuring. De keuringskosten belasten we door aan de huiseigenaar. Na de keuring geeft u een kopie van het keuringsbewijs af bij de receptie.
 • Ruikt u gas in de woning? Sluit dan direct het gas af, zet ramen en deuren open en gebruik geen vuur of elektriciteit. Informeer de receptie via telefoonnummer (013) 513 17 22.
 • Ruikt u gas buiten de woning? Neem dan contact op met de receptie, telefoonnummer (013) 513 17 22. Zorg ervoor dat u geen vuur gebruikt.

Hulpdiensten

 • Is er een ambulance nodig? Bel dan alarmnummer 112.
  En informeer de receptie via (013) 513 17 22.
 • Er is een EHBO-trommel binnen bij de receptie.
 • Aan de linker buitenkant van de receptie hangt een defibrillator.
 • De meeste ambulancediensten hebben een speciaal SOS-apparaat om de slagbomen bij de entree te openen.

Parkeren

 • Zorg ervoor dat u op de juiste plekken parkeert. Parkeren in of langs de bermen mag niet. De weg wordt dan te smal voor bijvoorbeeld hulpdiensten.

Waterpreventie

 • De exploitatiemaatschappij regelt het water op het landgoed centraal.
 • Wat kunt u doen om een optimale kwaliteit van het drinkwater te garanderen en legionella te voorkomen als u minimaal een week weg bent geweest? Laat alle tappunten minstens 5 minuten doorstromen (doe de douchekop in een emmer water om verneveling te voorkomen). Doe dit eerst met koud water en daarna met warm water.
 • Zijn er werkzaamheden aan het waternet geweest? Dan infomeren wij u daarover. We adviseren u dan ook om het water 5 minuten te laten doorlopen op alle tappunten.

Milieu en afval

 • Begaat iemand op het landgoed een milieuovertreding? Dan doen we hier aangifte van bij de politie. Ons landgoed moet namelijk voldoen aan de Milieuwetgeving. Onze Milieuvergunning kunt u inzien bij de receptie.
 • Merkt u op het landgoed een milieuovertreding op? Spreek de betrokkene(n) dan aan. Of bel de receptie via (013) 513 17 22, of de politie: 0900 – 88 44.
 • U krijgt elk jaar een afvalkalender toegestuurd. Daarop ziet u wanneer de kliko’s voor huisvuil worden geleegd en wanneer de papiercontainer en de plasticcontainer worden geplaatst.
 • De klilo’s zijn alleen bedoeld voor klein huishoudelijk afval. U mag er dus geen puin of steen, glas, batterijen, chemisch afval, zand of grond, oud-papier of plastic in doen.
 • De plasticcontainer staat op de grote parkeerplaats midden op het landgoed. Bij de receptie kunt u gratis speciale afvalzakken voor plastic ophalen. Op de zak staat wat u erin mag doen. Let op: harde kunststofproducten, zoals tuinstoelen, mag u niet in de container doen. Die brengt u naar het grof vuil.
 • Op de groenstort naast de werf op het landgoed kunt u uw tuinafval storten. Er is hier cameratoezicht.
 • Bij de werf staat een ondergrondse glasbak. Voor de direct omwonenden is het fijn als u hier tussen 20.00 uur ’s avonds en 8.00 uur ’s ochtends geen glas in gooit.
 • Batterijen kunt u inleveren bij de receptie.
 • Oude of afgedankte elektrische apparaten (wit- en bruingoed) kunt u gratis inleveren bij de Milieustraat-Oirschot aan de Herder Pasmansdreef 12 in Oirschot. U kunt dit afval ook twee keer per jaar (in mei en november) gratis inleveren bij de werf.
 • Helaas kunt u grof vuil niet bij de Milieustraat-Oirschot brengen, omdat u daar als Stille Wille-bewoner geen milieupas voor krijgt.
 • U kunt uw grof vuil - na een telefonische aanmelding - wel tegen betaling storten bij:
 • Firma Reyrink (Notelstraat 45B, Esbeek), telefoonnummer (013) 504 13 97.
 • Firma Van der Zanden (Zandstraat 14A, Moergestel), (013) 513 13 37.

Overlast

 • Rust en verzorgdheid zijn belangrijk op ons landgoed. Zorg er daarom voor dat u geen overlast veroorzaakt voor omwonenden:
  • Ga prettig met elkaar om;
  • Informeer altijd uw buren als er een feestje is, of als werkzaamheden tijdelijk veel geluid veroorzaken. Beperk u dan niet alleen tot uw naaste buren, maar ga zover als het geluid van het feestje of de werkzaamheden reikt.
 • De regels voor het voorkomen van overlast zijn:
  • Houd het rustig. Dat betekent onder andere: geen harde muziek, geen aanhoudend blaffende honden en geen kraaiende hanen.
  • Probeer de geluidsoverlast door bouw-, klus- en onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk te beperken door te kiezen voor stil(ler) gereedschap.
  • Zorg ervoor dat het dagelijks na 22.00 uur en ook overdag op zon- en feestdagen rustig is op het landgoed. Dit houdt in: geen geluidsoverlast door elektrische bouw-, klus- en onderhoudsgereedschap, niet zagen of houthakken. Enzovoort.
  • U mag alleen huisdieren houden op het landgoed als ze geen overlast veroorzaken. Loslopende honden en katten, blaffende honden en kraaiende hanen zijn niet toegestaan.
  • De poep van uw hond moet u zelf opruimen. Hier zijn verspreid over het landgoed afvalbakken voor.
  • Plaats waslijnen en droogmolens of droogrekken altijd uit het zicht van de weg.
 • Zet aanhangers en andere roerende goederen uit het zicht van de weg.
 • Wilt u uw auto tegen vallende eikels beschermen? Dan mag u hier alleen van eind augustus tot begin december netten of doeken voor ophangen. De haken hiervoor mag u niet aan de bomen vastmaken. De receptiemedewerker informeert u graag over alternatieve mogelijkheden, zoals een carport.
 • Zorg ervoor dat uw erfpachtperceel (of tuin) en uw woning er verzorgd uitzien. Dit betekent onder andere dat u:
  • de woning regelmatig verft of laat verven;
  • rotte delen vervangt;
  • de gevels schoonhoudt;
  • uw tuin goed onderhoudt;
  • geen oude huisraad of bouwmaterialen in de tuin opslaat.
 • Ervaart u overlast? Meld dit dan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De Commissie Beeld en Kwaliteit beoordeelt uw melding en spreekt bewoners eventueel aan.
 • Leidt aanhoudend ongemak met uw buren tot een conflict? En komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de dorpsondersteuner van De Stille Wille.
 • Als u de overlastregels overtreedt, sturen we u hier een brief over. Na twee schriftelijk gemelde overtredingen krijgt u een boete van € 500,-. Dit staat in de exploitatieovereenkomst. Bij een volgende overtreding verhogen we de boete met € 500,-.

Verhuur

Bij verhuur van (een deel van) de woning bent u als eigenaar verplicht om:

 • hier vooraf toestemming voor aan te vragen bij Stille Wille Brabant B.V (de exploitant). Per situatie kunnen de exploitant en Landgoed de Stille Wille B.V. aanvullende eisen stellen;
 • een kopie van een geldige legitimatie van de huurder(s) in te leveren bij de directie van Stille Wille Brabant B.V.;
 • uw huurder(s) het exploitatiecontract en het Verblijfs-en Gebruiksreglement van Landgoed Stille Wille te overhandigen, zodat zij op de hoogte zijn van de afspraken;
 • het overnachtingsregister in te vullen (bij de receptie);
 • de huurders op de hoogte te brengen van de calamiteitenregeling op het park;
 • een aanvullende bijdrage van € 50,- per week aan exploitatiekosten te betalen. Uw maximale bijdrage is nooit hoger dan het maximum van de jaarlijkse exploitatiekosten voor permanent verblijven.

Glasvezelnetwerk

 • Op het hele landgoed is een glasvezelnetwerk aanwezig voor ontvangst van telefoon, internet en tv. De provider is TRINED. Als (nieuwe) bewoner kunt u hiervoor met TRINED een abonnement afsluiten. U bereikt TRINED via telefoonnummer: 0800 - 80 30 30.

Sleutels

 • Als u wilt, kunt u een reservesleutel van uw woning achterlaten bij de receptie. We geven de reservesleutel alleen mee aan anderen als:
  • u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven;
  • de sleutelopvrager zich kan legitimeren.

Post en pakketten

 • Uw post wordt bezorgd in de postbus met uw Stille Wille-nummer.
 • Wordt er een postpakket voor u bezorgd bij de receptie? Dan vindt u een afhaalbericht in uw postbus. Met dit afhaalbericht kunt u het pakket afhalen tijdens de openingstijden van de receptie. Neem dat bericht dus altijd mee.
 • De receptie neemt alleen aangetekende stukken of remboursementen aan als u de receptie daar een volmacht voor heeft gegeven.
 • Verwacht u andere goederen dan hierboven zijn beschreven? Overleg dan altijd eerst met de receptie als u wilt dat die de goederen voor u in ontvangst neemt.
 • De directie van Stille Wille Brabant B.V. is nooit aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van welk pakket of poststuk dan ook.

Toegang tot het landgoed

Slagboomdruppel

 • Voor de veiligheid is er een slagboomsysteem voor het in- en uitrijden van het landgoed. Via het formulier Aanvragen kunt u uw kenteken aanmelden. Hierna gaat de slagboom automatisch omhoog door kentekenherkenning.
 • Bij iedere kentekenregistratie ontvangt u een slagboomdruppel. Deze slagboomdruppel kunt u gebruiken bij calamiteiten. U mag de slagboomdruppel niet aan iemand anders uitlenen.
 • U kunt per auto in uw huishouden een kenteken laten registreren en een op naam gestelde slagboomdruppel aanvragen. Extra auto’s meldt u aan via het formulier Wijziging doorgeven. U betaalt hier per aanvraag eenmalig € 40,- voor.
 • Krijgt u een andere auto, dan verandert uw kenteken. De kentekenherkenning werkt dan niet meer. Geef uw nieuwe kenteken dus op tijd door via het formulier Wijziging doorgeven.
 • Gaat u verhuizen? Dan levert u alle slagboomdruppels in bij de receptie.
 • Een slagboomdruppel geldt voor 1 voertuig. U mag met dezelfde slagboomdruppel geen andere voertuigen doorlaten. Let bij het naar binnen rijden goed op of er geen extra voertuigen achter u aanrijden.
 • Voor het uitrijden heeft u geen slagboomdruppel nodig, de slagboom opent dan automatisch.
 • U kunt de slagboom vanuit uw woning openen via de huistelefoon of uw mobiele telefoon. Toets hiervoor in: 5 *. Laat uw telefoonnummers hiervoor eerst registreren via het formulier Wijziging doorgeven. Verandert uw telefoonnummer? Geef dit dan ook door via de website.
 • Als huiseigenaar bent u verantwoordelijk voor het gebruik van de slagboomdruppels. Bij misbruik van de slagboomdruppel, of bij het stelselmatig overtreden van de opgestelde regels, kan de directie van het landgoed uw slagboomdruppel blokkeren.
 • Is een slagboomdruppel kwijt of gestolen? Geef dit dan door via het formulier Kenteken & slagboomdruppel aanvragen/blokkeren. Wij blokkeren uw slagboomdruppel dan direct. U kunt voor € 40,- weer een nieuwe slagboomdruppel aanvragen.
 • Voor regelmatige bezoekers, en hiermee bedoelen we geen toeleveranciers, kunt u 1 of meer jaardruppels aanvragen via het formulier Aanvraag. De slagboomdruppels kosten € 40,- per stuk per jaar. Bij uw aanvraag geeft u de reden voor de extra slagboomdruppel door plus het kenteken van de auto van de bezoeker. Na een jaar vervallen de slagboomdruppel en kentekenregistratie automatisch.
 • Heeft u regelmatig medische hulp of thuiszorg nodig? Dan kunt u ook een tijdelijke slagboomdruppel aanvragen via het formulier Kenteken & slagboomdruppel aanvragen/blokkeren. Bij uw aanvraag geeft u de reden voor de extra slagboomdruppel door. Een medische slagboomdruppel is gratis. Degene die deze slagboomdruppel gebruikt, is er ook verantwoordelijk voor dat de slagboomdruppel bij de receptie wordt ingeleverd na afloop van uw zorgtraject op De Stille Wille.
 • Heeft u tijdelijk een slagboomdruppel nodig voor bijvoorbeeld een klusjesman? Dan kunt u hiervoor als eigenaar een tijdelijke slagboomdruppel aanvragen via het formulier Kenteken & slagboomdruppel aanvragen/blokkeren. Deze tijdelijke slagboomdruppel kost € 40,- en vervalt na een jaar.
 • Uw slagboomdruppel is persoonsgebonden en dient als back-up van het kentekenherkenningssysteem. Gebruik hem alleen in geval van nood. Bijvoorbeeld bij storing van het systeem of als u een vervangende auto gebruikt.
 • Wilt u een jaardruppel aanvragen voor bijvoorbeeld familie of vrienden? Dan kost de extra slagboomdruppel € 40,- per jaar.
 • Vertrekkende visite hoeft niets te betalen bij het uitrijden.
 • Via het intercomsysteem bij de slagboom kunnen bezoekers zich melden bij een bewoner. Is er telefonisch contact via het intercomsysteem? Dan kan de bewoner de slagboom openen door 5* in te toetsen.

Gemotoriseerd verkeer

 • De hele sfeer op het landgoed is geënt op rust en onthaasting. Daarom zijn de wegen hier smaller dan normaal en is er meer beplanting. Op het landgoed geldt een maximum snelheid van 15 km/u.
 • Pas als automobilist dus uw snelheid aan, er kunnen namelijk onoverzichtelijke situaties zijn. En er wonen hier ook kinderen die onverwacht de straat op kunnen rennen.
 • Kinderen, voetgangers en fietsers hebben altijd voorrang op gemotoriseerd verkeer.
 • Caravans en campers mogen maximaal 4 dagen op uw perceel staan.
 • U mag geen voertuigen, caravans, aanhangwagens en campers langdurig parkeren op de algemene parkeerplaatsen, tenzij u daar toestemming voor heeft van de directie. Ook langdurige reparatie of renovatie van auto’s is niet toegestaan op het landgoed.
 • Van maandag tot en met vrijdag kunnen vrachtauto’s of bestelbussen tussen 9.00 uur en 16.00 uur (feestdagen uitgezonderd) via een aparte ingang het landgoed op en af. Voorwaarde hiervoor is dat u dit minimaal 1 dag van tevoren meldt bij de receptie.
 • Na 16.00 uur is de toegang van deze in-/uitgang voor vrachtauto’s gesloten. Die moeten dus vóór dit tijdstip het terrein hebben verlaten.
 • Het maximale toegestane totaalgewicht van vrachtauto’s is 15 ton, de maximale lengte is 7 meter.
 • LET OP: niet alle percelen op het landgoed zijn bereikbaar voor vrachtverkeer. Neem hierover dus van tevoren contact op met de receptie.

Recreatieve voorzieningen

 • De recreatieve voorzieningen op het landgoed, zoals het zwembad, de speeltuin en tennisbanen, zijn alleen toegankelijk voor u als bewoner. Onder uw begeleiding mogen ook uw gasten er gebruik van maken. Houdt u zich niet aan deze regel? Dan kunnen we u de toegang tot deze voorzieningen voor bepaalde tijd ontzeggen.
 • Huisdieren zijn hier niet toegestaan.
 • Het zwembad is geopend vanaf 1 mei tot 15 september.
  De openingstijden zijn dagelijks (maandag t/m zondag) van 10.00 uur tot 21.00 uur. Afhankelijk van het weer of andere omstandigheden kan de directie besluiten de openingstijden te wijzigen. Regels voor het gebruik van het zwembad zijn:
  • u zwemt op eigen risico;
  • kinderen zonder zwemdiploma hebben alleen toegang onder begeleiding van volwassenen;
  • voorkom overlast door overmatig lawaai, drankgebruik of rommel;
  • doe afval in de aanwezige afvalbakken;
  • de directie is niet aansprakelijk voor vermissing, ontvreemding of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
 • De speeltuin is alleen toegankelijk voor kinderen tot 12 jaar met een (volwassen) begeleider.

 Kappen en snoeien van bomen

 • Het landgoed heeft een boomrijk, groen en lommerrijk karakter dat we willen behouden. Daarom is een Groenplan opgesteld: “Door de bomen het bos weer zien”. In dit algemene plan vindt u richtlijnen voor het onderhoud en de bomenkap op het landgoed plus een werkplan.
 • De Commissie Beeld en Kwaliteit kan u tips geven over soortkeuzes voor uw tuin en geeft ook aan welke soorten en hoogtematen u voor gekapte bomen terug moet planten.
 • Wilt u één of meerdere bo(o)m(en) en/of grote coniferen kappen? Dan moet u dit schriftelijk aanvragen bij de directie van het landgoed. Voeg aan uw aanvraag een foto van de betreffende boom/bomen toe.
 • U mag geen bomen (laten) kappen zonder dat u daar toestemming voor heeft van de directie.
 • Twee belangrijke uitgangspunten bij het beoordelen van een kapaanvraag zijn:
  • valt er voldoende licht in huis?
  • is er direct gevaar (dreigt de boom bijvoorbeeld om te vallen)?
 • Bomen kappen om extra zonlicht te krijgen voor het plaatsen van zonnepanelen is niet toegestaan. U woont immers in een bos.
 • Als u een kapvergunning heeft, mag u alleen in de periode van 1 september tot en met 15 maart bomen kappen.
 • In deze gevallen doen we aangifte bij de politie:
  • u kapt zonder toestemming van de directie;
  • u kapt meer bomen dan waarvoor u een vergunning heeft;
  • u vernielt of beschadigt opzettelijk bomen.
   We vragen de politie dan om een proces verbaal op te maken.
 • Bij overtreding van de kapregels krijgt u een boete van € 750,- per boom. Daarnaast verhalen we alle hieruit voortvloeiende kosten op u als huiseigenaar, zoals de vervangingskosten en het herplanten van een boom van formaat.
 • In sommige gevallen moet u vervangende bomen of struiken terugplaatsten na het kappen. Als erfpachter of grondeigenaar tekent u hiervoor bij de kapaanvraag. De kosten voor de vervanging zijn voor uw rekening. Op het niet nakomen van de herplantplicht staat een boete.

Bouw en verbouw

 • In de exploitatie-overeenkomst vindt u alle voorwaarden voor (nieuw)bouw en verbouw op uw perceel en aan uw woning.
 • In algemene zin geldt dat:
  • al uw bouw- en verbouwplannen, of veranderingen aan en om uw woning, moeten voldoen aan de vergunningsregels van de gemeente Oost-, West- en Middelbeers.
  • u voordat u begint altijd uw plannen voor moet leggen aan de Commissie Beeld en Kwaliteit;
  • de Commissie Beeld en Kwaliteit beoordeelt of uw plannen passen bij de beoogde kwaliteit, sfeer en uitstraling van het landgoed. De commissie geeft adviezen op grond van het Beeld- en Kwaliteitsplan Stille Wille;
  • u pas een gemeentelijke vergunning kunt aanvragen nadat de Commissie Beeld en Kwaliteit uw plannen heeft goedgekeurd;
  • we illegale bebouwing altijd direct melden aan de gemeente. De Commissie Beeld en Kwaliteit stuurt de overtreder een brief met daarin het verzoek om de wijziging ongedaan te maken of om hem zo aan te passen dat deze alsnog voldoet aan de richtlijnen van de Commissie Beeld en Kwaliteit;
  • we een illegale verandering op uw kosten ongedaan laten maken als u als overtreder het herstelverzoek van de Commissie Beeld en Kwaliteit negeert.
Top