Home  |    Contact  |    

Plattegrond Stille Wille

Voor Landgoed De Stille Wille zijn plannen ontwikkeld die een duurzaam toekomstbeeld schetsen.

Denk aan een nieuw bestemmingsplan, nieuwe erfpachtovereenkomst, nieuw verblijf- en gebruikersreglement e.d. Het mogen vergroten van woningen, permanente woonbestemming (dubbelbestemming) en de permanente aard van de erfpacht geeft De Stille Wille een toekomstbestendige kwaliteitsimpuls.

{far fa-download} Download hier het Beeldkwaliteitsplan

Top