• Bewonersraad
Bewonersraad vergadering

Bewonersraadvergadering 18-12-2021Bewonersraadvergadering 18-12-2021

  • Stille Wille Brabant

Toelichting op de definitieve jaarrekening 2020 v swb

  • Stille Wille Brabant
JAARREKENING SWB

Toelichting op de jaarrekening

  • Stille Wille Brabant
vragen/antwoorden concept begroting 2022

 In dit artikel worden de vragen en antwoorden over de conceptbegroting behandeld.

  • Stille Wille Brabant

November 2021

Geachte bewoners,

Het zal u niet zijn ontgaan dat de energieprijzen behoorlijk stijgen op dit moment. Dit komt mede door een gastekort in Europa. Ook wij hebben hier helaas mee te maken, immers de propaangasprijs staat onder invloed van de internationale prijzen voor aardgas en aardolie.

  • Algemeen
Gevulde brievenbus

Op 12 oktober 2021 is er een nieuwsbrief verzonden aan alle bewoners van Landgoed De Stille Wille. 

  • Algemeen
Nieuwsbrief

Op 19 januari 2021 is er een nieuwsbrief verzonden naar alle bewoners van Landgoed De Stille Wille. 

  • Algemeen
Nieuwsbrief

Op 1 december 2020 is er een nieuwsbrief verzonden aan alle bewoners van Landgoed De Stille Wille. 

  • Stille Wille Brabant
Kijkje op het park

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State beslist dat de bezwaren tegen het besluit van de gemeente Oirschot om het bestemmingsplan vast te leggen zijn verworpen en hiermee is de dubbelbestemming een feit.

  • Glasvezel
Glasvezelproject

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over ons glasvezel project.

Top