Home  |    Contact  |    

  • Stille Wille Brabant

Toelichting op de definitieve jaarrekening 2020 v swb

Het boekjaar 2020 is afgesloten met een negatief resultaat van € 15.010,--.

Hieronder een overzicht van de posten die hoofdzakelijk dit negatief resultaat hebben veroorzaakt:

Exploitatiekosten

€ 50

K

Glasvezelkosten

€ 3

K

Exploitatiebijdrage

€ 11

K

     

Totaal meer uitgegeven dan begroot:

€ 64

K

     

Er zijn ook posten waar minder is uitgegeven c.q. meer ontvangen dan begroot:

     

Salariskosten € 12 K

12

K

Kantoorkosten € 3 K

3

K

Verkoopkosten € 20 K

20

K

Algemene kosten € 2 K

2

K

Administratievergoeding € 7 K

7

K

Overige opbrengsten

5

K

     

Totaal minder uitgegeven c.q. meer ontvangen

49

K

 

In de post “exploitatiekosten” zijn dit:

Energieverbruik, 15K. Dit komt o.a. door de verdamper, die in het verleden nooit is meegenomen en ook niet begroot.

Onderhoud slagboom € 2K. Aangezien deze vrij nieuw is, is bij het maken van de begroting deze post niet voorzien.

 

Containerkosten € 18K. Er wordt meer afval geproduceerd op het park. Komt deels door dat er veel meer permanente bewoners zijn komen wonen. Verder kan er nog veel gedaan worden aan het splitsen van afval.

Onderhoud park € 9K. Meer onderhoud gepleegd dan was begroot.

Onderhoud straatverlichting € 5K. Is een project wat in 2020 is gestart, en bij het opmaken van de begroting hier nog geen sprake van was.

Exploitatiebijdrage € 11K. Hier is minder ontvangen. De oorzaak is dat het positief resultaat van 2017 is uitbetaald, daar eerst een andere beslissing is genomen, om in het pensioenverhaal te stoppen.

Verkoopkosten € 20K. Dit positieve resultaat komt voort uit de post “Voorziening Dubieuze debiteuren” welke naar beneden is afgebouwd. Diverse oude posten zijn geincasseerd.

Administratievergoeding € 7K. Door verkoop van huizen op het park is deze post hoger dan begroot.

Top