Home  |    Contact  |    

 

Geachte bewoners,

Papier:

Langs deze weg willen wij u vriendelijk verzoeken om het papier wat u in de afvalcontainer deponeert klein te maken, zodat het veel minder plaats in beslag neemt. Ook zou het helpen om uw papier afval zover als mogelijk achter in de container te plaatsen.  Wanneer we een extra container erbij moeten gaan zetten, kost dit uiteraard ook meer geld.

Ter extra informatie: Deze container staat op de grote parkeerplaats centraal in het park, (zie de afvalkalender wanneer deze container er staat).

 Plastic:

Ook willen wij aan u vragen om geen grote kunststofproducten in de container voor het plastic te deponeren (geen stoelen e.d.). Alléén de afvalzakken bestemd voor plastic afval dienen hierin gedeponeerd te worden, (deze afvalzakken zijn gratis af te halen bij de receptie).

Ter extra informatie: Deze container staat op de grote parkeerplaats centraal in het park, (zie de afvalkalender wanneer deze container er staat).

Daar de kosten voor alle soorten afval afvoeren stijgen, vragen wij aan u om uw afval goed te sorteren!!! (Wanneer we niet goed sorteren worden er hogere kosten in rekening gebracht, nl. voor gewoon huisvuil).

Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Stille Wille Brabant bv,

Rianne IJpelaar

Top