Home  |    Contact  |    

  • Stille Wille Brabant
Kijkje op het park

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State beslist dat de bezwaren tegen het besluit van de gemeente Oirschot om het bestemmingsplan vast te leggen zijn verworpen en hiermee is de dubbelbestemming een feit.

 {far fa-download} Download de brief 'Dubbelbestemming "De Stille Wille" definitief'

Top